Сектор освіти, культури, молоді та спорту Городнянської РДА
КЗ "Центр з обслуговування закладів освіти"

Нормативні документи щодо оздоровчої кампанії

ЗАКОНИ УКРАЇНИ


1.

Про позашкільну освіту від 22 червня 2000 року   N 1841-III (із змінами і доповненнями);

2.

Про охорону дитинства від 26 квітня 2001р. №2402-ІІІ  (із змінами і доповненнями);

3.

Про оздоровлення та відпочинок дітей  від 4 вересня 2008 року  N 375-VI (із змінами і доповненнями);

4.

Про внесення змін до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 21 травня  2009;

ПОСТАНОВА Верховної Ради України «Про запровадження мораторію на ліквідацію, відчуження, перепрофілювання оздоровчих закладів (дитячих, професійних тощо)» від 17 березня 2009 року №1137-VІ.

ПОСТАНОВИ, РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМУ


1

Постанова «Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в Україні»  від 14 квітня 1997 р. №323;

2

Постанова «Про затвердження  переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад» від 06 травня 2001 р. №433

3

Розпорядження «Деякі питання діяльності оздоровчих закладів» від 17 березня 2004  №141-р

4

Постанова «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22 листопада 2004 р. №1591 (зі змінами)

5

Постанова «Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення» від 21 грудня 2005 №1251;

6

Постанова «Про затвердження  Типового положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку»  від 28 квітня 2009 р. № 422;

7

Постанова «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися дитячими закладами оздоровлення та відпочинку, що утримуються за рахунок бюджетних коштів» від 28 квітня 2009 р. №424;

8

Постанова «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку»  від 28 квітня 2009 р. №425;

9

Постанова «Про внесення змін до Порядку ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку» від 8 грудня 2010 р. №1116;

10

Постанова «Про затвердження Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій»  від 28 квітня 2009 р. № 426;

11

Розпорядження «Про фінансування заходів з оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2009 року» від 10 червня 2009 р. №624-р;

12

Постанова «Про затвердження Порядку направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку  за рахунок коштів державного бюджету»  від 17 липня 2009 р. №734;

13

Розпорядження «Питання затвердження Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей» від 17 липня 2009 р. №843-р

14

Розпорядження  « Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2011-2015 роки» від 03.11.2010 р. №2056-р.

15

Витяг з протоколу №39 засідання КМУ від 23 травня 2012 року «Про стан підготовки оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2012 року»

  1. Наказ Міністерства України у справах сім’ї  та молоді  «Положення про наметовий табір» від 30 грудня 1998 року №520.

 

НАКАЗИ 
Міністерства України у справах сімї, молоді та спорту

 

1

«Про затвердження Типових штатних нормативів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку» від 16.04.2009 р. №1254, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2009 р. №396/16412;

 

2

«Про затвердження Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей» від 13.08.2009р. № 2881, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 10 вересня 2009 р. за № 854/16870

3

«Про затвердження форми свідоцтва про державну атестацію дитячих закладів оздоровлення та відпочинку » від 24.09.2009 №3369, зареєстрованого в МЮУ від 20 жовтня 2009 №969/16985;

4

«Про затвердження Примірного положення про експертну комісію проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку» від 08.10.2009 №3521

5

«Про затвердження Примірного переліку документації в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» від 19.01 2010 р. №40.

6

Спільно з Міністерством фінансів та Міністерством економіки України «Порядок надання платних послуг, які можуть надаватися дитячими закладами оздоровлення та відпочинку, що утримуються за рахунок бюджетних коштів» від 18.01.2010  №29/9/5, зареєстрованого в МЮУ 4.02.2010 за № 128/17423

7

«Про затвердження Критеріїв присвоєння дитячому закладу оздоровлення  та відпочинку відповідної категорії» від 19.05.2010 № 1391, зареєстровано в МЮУ 3 червня 2010 №357/17652.


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

1.

Спільний наказ міністерства освіти і науки України та міністерства охорони здоров’я України   «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» від 15.06.2005 N 242/329, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 червня  2005 р. №661/10941;

2.

Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо перевезення організованих груп дітей» №1/9-425 від 23.06.2009

3.

Лист  МОН України « Щодо організації екскурсійних поїздок»  №1/9-289 від 27.04.2010.

4.

Лист «Про методичні рекомендації щодо організації  оздоровлення дітей та проведення виховної роботи у дитячих закладах оздоровлення і відпочинку» від 01.06.2010 №1/9-384

5.

Наказ «Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2012 році» від 12.04.2012 №464

6.

Лист «Щодо гігієнічних умов перевезення залізничним транспортом організованих груп дітей»  від 17.05.2012 №1/9-382

7.

Лист «Про організацію літнього відпочинку дітей» від 23.05.2012 №1/9-391

8.

Наказ «Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів » від 31.10.2012 №1230, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 19.11.2012 р. №1935/22245

 

Міністерство освіти і науки України

9.

Наказ «Про організацію заходів з літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2013 році» від 12.04.2013 року №436

 10.

Лист «Щодо санітарного та епідемічного забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей у 2013 році» від 13.05.2013 № 1/9-316

11.

Лист «Про організацію виховної роботи в таборах відпочинку з денним перебуванням влітку 2013 року» від 15.05.2013 року № 1/9-321 від 15.05.2013

12.

Лист «Щодо санітарного та епідемічного забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей і дотримання гігієнічних вимог  при перевезенні залізничним транспортом організованих дитячих колективів» №1/9-366 від 24.05.2013

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

1.

Наказ «Про затвердження Положення про Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку» від 19.01.2012 №26;

2.

Наказ «Про затвердження Порядку  діяльності комісії Мінсоцполітики України щодо ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку » №51 ВІД 01.02.2012 року;

3.

Наказ «Про затвердження Положення про порядок  направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до державного підприємства  «Український дитячий центр «Молода гвардія» за рахунок бюджетних коштів» №153 від 20.03.2012 року.


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

  1. Е

Наказ «Державні санітарні правила розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів» №172 від 19.06.1996, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.07.96 за №378/1403

2.

Державні санітарні правила і норми «Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів»ДСанПіН 5.5.5.23-19,затверджено Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 26.04.1999 №23;

3.

Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя дітей під час відпочинку та оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах, Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 15.09.2006 №33;

4.

 Наказ «Про затвердження Державних санітарних норм та правил влаштування, утримання та організації режиму діяльності дитячих наметових містечок» від 07.02.2012 р. № 89, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 23 лютого  2012р. № 284/20597.

 

Постанова головного державного санітарного лікаря України від 17.04.2013 р. №11 «Про санітарне та епідеміологічне забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей у 2013 році»